Waarschijnlijk heeft u bericht ontvangen van de belastingdienst dat de invoering en handhaving van de wet is opgeschoven in de tijd. In de praktijk blijkt de wet niet zo gemakkelijk uit te voeren.

De belastingdienst is weliswaar wat soepeler voor wat betreft de invoering van de wet, dat zijn ze geenszins als het gaat om het moedwillig misbruiken van de ruimte die nu geboden wordt.

NDC mediagroep gaat door met de invoering van de wet DBA. Dit is van belang om alle schijn van een arbeidsrelatie tegen te gaan.

Onze fotografen hebben inmiddels een modelovereenkomst toegestuurd gekregen. Ons secretariaat is met man en macht bezig om de grote hoeveelheid modelovereenkomsten voor de schrijvende journalisten te verwerken. In de komende zes weken zullen er ruim 400 modelovereenkomsten verstuurd worden.

U krijgt hierbij het verzoek om deze modelovereenkomst binnen vier weken getekend aan ons terug te sturen.

Wij benadrukken met klem dat wij voordat de werkzaamheden worden gestart een getekende overeenkomst in ons bezit willen hebben.

Indien we deze niet van u ontvangen kunnen wij uw factuur niet betalen. Dit is onderdeel van de handhaving zoals de belastingdienst ons dat oplegt.

Wij maken van de gelegenheid gebruik nog eens de e-mailadressen te noemen waar u uw factuur, in pdf, 1 factuur per pdf per mail, naartoe kunt sturen:

Voor NDC mediagroep is dat: NDC180@ndcmediagroep.nl

Voor Friesch Dagblad is dat  : NDC245@ndcmediagroep.nl