In het kader van de gewijzigde wetgeving voor de beoordeling van arbeidsrelaties (wet DBA) brengt de deelname van depothouders, bezorgers en freelancers een bepaalde mate van risico voor NDC met zich mee in de mogelijke aansprakelijkheid voor schijnzelfstandigheid van freelancers. Om dit risico uit te sluiten heeft de directie besloten dat deze groepen geen aanspraak meer kunnen maken op de collectieve zorgverzekering zoals De Friesland deze aanbiedt. Per 1 januari 2018 gaan deze groepen uit de collectieve overeenkomst met zorgverzekeraar De Friesland.

Bijgaande brief stuurt De Friesland naar de huidige depothouders, bezorgers en freelancers die meedoen aan het collectiviteitscontract van zorgverzekeraar De Friesland. Brief De Friesland

10/25/2017