Onbezorgd werken als freelancer

Freelancers worden in de uitgeverij branche steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan auteurs, fotografen of eindredacteuren die werkzaam zijn voor een redactie. Zij sturen een factuur of ontvangen royalty’s voor hun werkzaamheden. Ook personen die op naam van een B.V. factureren zijn freelancers. NDC mediagroep werkt graag met dit soort zelfstandig gevestigde journalisten/fotografen. Werken als en met freelancers kent een aantal risico’s dat zich soms pas veel later openbaart, zoals bijvoorbeeld kostbare claims van de belastingdienst. Reden te meer om de zaken netjes en goed met elkaar af te spreken.

In maart 2008 is er tussen de uitgeverssector en de belastingdienst een convenant gesloten. Ook NDC mediagroep werkt volgens dit convenant.

 

Een freelancer is niet in loondienst

Je bent niet in dienst van NDC mediagroep. En dat is ook jouw en onze bedoeling. Om te voorkomen dat de samenwerking toch op een dienstverband zou lijken, zijn er een aantal zaken die we zwart op wit met elkaar overeen komen en waar we van tijd tot tijd op controleren.

 

Overeenkomst van opdracht

Om de gemaakte afspraken vast te leggen sluiten we met elkaar een ‘overeenkomst van opdracht’. Daarnaast tonen we met de overeenkomst van opdracht aan dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Een ‘echte’ zelfstandig gevestigd journalist/fotograaf is werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht (artikel 400, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). Wettelijk bestaat deze overeenkomst uit de volgende elementen: ­

– Er wordt een opdracht verstrekt
– Er wordt werk (de opdracht) verricht
– Er wordt een vergoeding betaald als tegenprestatie
– Het werk wordt verricht buiten dienstbetrekking

Uit het laatste punt blijkt dat een overeenkomst van opdracht per definitie geen arbeidsovereenkomst is. Het onderscheidende kenmerk van de arbeidsovereenkomst, de gezagsrelatie, ontbreekt in een overeenkomst van opdracht. Overigens zijn de feitelijke omstandigheden uiteindelijk bepalend. Volgens de huidige wetgeving mag een ex-medewerker niet eerder aan de slag voor zijn oude werkgever dan na zes maanden en een dag. Door een goede overeenkomst op te stellen, ondertekend door beide partijen, lopen wij geen risico op herziening van het oude dienstverband.

 

VAR-verklaring

Wanneer je meer dan 8.400 euro per jaar aan NDC mediagroep factureert, vragen wij je om een VAR­-verklaring of een Eigen Verklaring.

Hiermee kunnen wij vaststellen of je in juridische zin een Zelfstandige Zonder Personeel (zzp) bent en wij geen premies voor je hoeven af te dragen aan de belastingdienst en het UWV.

De letters VAR staan voor Verklaring Arbeidsrelatie. Deze verklaring schept vooraf duidelijkheid over je zelfstandigheid als ondernemer. De VAR wordt op jouw verzoek afgegeven door de belastingdienst. Je kunt de aanvraag doen via www.belastingdienst.nl. Let er op dat alleen een VAR WUO of een VAR­ DGA voor ons bruikbaar is. Ook van belang is dat de juiste aard van de werkzaamheden op de verklaring is vermeld. Heb je of krijg je geen VAR dan vragen wij je de Eigen Verklaring in te vullen. Deze sturen wij je toe.

Rond de zelfstandigheid van freelancers is momenteel veel te doen. Zij moeten steeds meer en beter hun zelfstandigheid kunnen aantonen. Binnen de uitgeverijsector is sprake van een convenant met de belastingdienst. Ook dit convenant staat ter discussie. Tot welke conclusie dit leidt is echt nog niet te zeggen. In elk geval is voor degenen in 2015 8.400 euro of meer declareren en/of gebruik maken van de VAR­-verklaring het van belang de media en de site van de belastingdienst de komende tijd goed in de gaten te houden. Op afzienbare termijn wijzigt de wetgeving op dit punt. Na 1 januari 2016 gaan we werken met de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Raadzaam is om deze site in de gaten te houden. We zullen tijdig over de veranderingen informeren.

Ten aanzien van huidige en nieuwe VAR­-verklaringen geldt een overgangsmaatregel. Meer hierover lees je op: www.debelastingdienst.nl

Ook adviseren wij je de website van de Tweede Kamer in de gaten te houden voor de stand van zaken van het wetgevingsproces.

 

BTW­

Voor de btw ben je ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Ben je ondernemer voor de btw, dan krijg je een btw­-nummer van de belastingdienst. Je bent verplicht dit nummer op je facturen te vermelden. Ook moet je dan een overzicht bijhouden van alle verzonden en ontvangen facturen.

“Het schrijven van publicaties voor gedrukte of digitale media met daarin jouw eigen gedachtegoed”, is vrijgesteld van btw. Over commerciële redactie en foto’s wordt wel btw berekend. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij je naar www.belastingdienst.nl

 

Jaaropgaaf en de belastingdienst

Jaarlijks ontvang je van ons een totaaloverzicht van de aan jou betaalde bedragen. Je kunt deze gegevens gebruiken voor jouw belastingaangifte. NDC mediagroep verstrekt deze gegevens eveneens aan de belastingdienst.

 

Declaratie

Voor de door jou geleverde dienstverlening aan NDC mediagroep stuur je ons een factuur. Het factuuradres is:

NDC mediagroep, Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden. t.a.v. crediteurenadministratie